Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири четири осем две), по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв. м., съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.
Дата 15/02/2021
Входящ номер 154-06-147
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/02/2021
Отговорът е отложен за 01/03/2021
Дата на отговор Писмен отговор на 01/03/2021
Дата на връчване на писмен отговор 05/03/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор