Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнението на проекти по НАТУРА 2000 от Местните инициативни групи по ПРСР (2014-2020 г.)
Дата 15/02/2021
Входящ номер 154-06-149
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/02/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 22/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 26/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор