Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мониторинг по показателя "флуориди" на повърхностни води, които не са предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Дата 17/02/2021
Входящ номер 154-06-163
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2021
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 25/02/2021
Дата на връчване на писмен отговор 26/02/2021
Текст на въпроса
Текст на отговор