Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прилагането на класификатора на длъжностите (въпрос на същата тема е зададен от народните представители Хасан Адемов и Тунчер Кърджалиев)
Дата 16/02/2011
Входящ номер 154-06-109
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/02/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор