Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно практическото прилагане на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство
Дата 22/02/2011
Входящ номер 154-06-123
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/03/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 10/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор 11/03/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор