Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно прогнозни стойности за дейностите за болнична помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ в изпълнение на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2011 г
Дата 23/02/2011
Входящ номер 154-06-137
Адресат Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/03/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор 11/03/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор