Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наличните лицензирани складове на течни горива в страната
Дата 30/03/2011
Входящ номер 154-06-265
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор Писмен отговор на 30/03/2011
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор