Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проектите за бъдещото развитие на НДК след Разпореждане № 1 на МС/09.05.2011 г. за промяна в статута, ръководството и начина на управление и субординация на НДК и образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Национален дворец на културата - Конгресен център София" ЕАД - София
Дата 10/05/2011
Входящ номер 154-06-394
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор