Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно дейности по търсене и проучване на нефт и газ в Черноморски блок "Галата"
Дата 17/09/2011
Входящ номер 154-06-767
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/09/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 20/09/2011
Дата на връчване на писмен отговор 30/09/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор