Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на Министерство на земеделието и храните за защита на правото на българските риболовци на Равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002
Дата 21/09/2011
Входящ номер 154-06-777
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/10/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 06/10/2011
Дата на връчване на писмен отговор 07/10/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор