Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на министерството на вътрешните работи за защита на правото на българските риболовци на равен достъп до водите и ресурсите на ЕС, по смисъла на Регламент /ЕО/ № 2731/2002
Дата 21/09/2011
Входящ номер 154-06-779
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/10/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 04/11/2011
Дата на връчване на писмен отговор 04/11/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор