Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализацията на програмите и мерките за заетост и обучение, финансирани чрез държавния бюджет
Дата 10/10/2011
Входящ номер 154-06-825
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 17/10/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 17/10/2011
Дата на връчване на писмен отговор 04/11/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор