Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно данни за единичните цени по отделните видове работи, включени в договорите за поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа, сключени през 2010 и 2011 г.
Дата 11/01/2012
Входящ номер 254-06-18
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/01/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 26/01/2012
Дата на връчване на писмен отговор 27/01/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор