Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно договори за присъединяване и предварителни договори за присъединяване на мощности за производство на енергия от възобновяеми източници
Дата 12/01/2012
Входящ номер 254-06-34
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/01/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 18/01/2012
Дата на връчване на писмен отговор 20/01/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор