Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реда и начина за продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Дата 20/01/2012
Входящ номер 254-06-66
Адресат Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/01/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 26/01/2012
Дата на връчване на писмен отговор 27/01/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор