Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно указания за продажба на дървесина, добита от горските територии - държавна собственост, чрез стоковата борса
Дата 25/01/2012
Входящ номер 254-06-101
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/01/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/02/2012
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор