Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно ваше предложение за свързаност на български магистрати с организираната престъпност и предприетите, предвид на това действия от Министерството на вътрешните работи
Дата 31/01/2012
Входящ номер 254-06-123
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор