Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проблеми при прилагането на Закона за горите и подзаконовата уредба
Дата 22/02/2012
Входящ номер 254-06-287
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/02/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 07/03/2012
Дата на връчване на писмен отговор 09/03/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор