Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно възможностите на потенциалните бенефициенти за сключване на договори по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013", приоритетна ОС 4: "Местно развитие и сътрудничество", Операция 4.1: "Дребномащабни местни инвестиции", Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/4=1-05/2011
Дата 11/04/2012
Входящ номер 254-06-507
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/04/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 23/04/2012
Дата на връчване на писмен отговор 27/04/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор