Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно наложени финансови корекции към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г."
Дата 25/04/2012
Входящ номер 254-06-536
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/05/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 11/05/2012
Дата на връчване на писмен отговор 11/05/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор