Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отказ на Република Турция да признае дипломите за висше образование, издавани от български висши училища
Дата 16/10/2012
Входящ номер 254-06-1188
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/10/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/10/2012
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор