Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития
Дата 07/11/2012
Входящ номер 254-06-1286
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/11/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 14/11/2012
Дата на връчване на писмен отговор 16/11/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор