Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно кадрови смени в Националната здравноосигурителна каса
Дата 21/11/2012
Входящ номер 254-06-1332
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор