Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци", на Оперативната програма "Околна среда"
Дата 23/11/2012
Входящ номер 254-06-1360
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 30/11/2012
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор