Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно търсене и проучване на нефт и природен газ в Черно море
Дата 08/01/2013
Входящ номер 354-06-5
Адресат Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 11/01/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор