Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно промяна на предназначението и продажба на поземлени имоти в горски територии
Дата 09/01/2013
Входящ номер 354-06-17
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 25/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор 25/01/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор