Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно извършени разпоредителни процедури с поземлени имоти в горски територии по реда и при условията на § 5, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 9 от пр. закл. разп. на Закона за горите (обн., ДВ. бр. 19/08.03.2011 г.)
Дата 09/01/2013
Входящ номер 354-06-18
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 25/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор 25/01/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор