Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно висящи процедури по отчуждаване на земи в защитени територии в землището на гр. Несебър /м."Кокала" и съседни/, изключени от горския фонд и в процедура по отчуждаване без търг или конкурс, по реда чл. 14 от отменения Закон за горите и във вр. с § 5 и по реда чл. 79 от действащия Закон за горите
Дата 09/01/2013
Входящ номер 354-06-19
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/01/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор