Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно квоти за емисии на парникови газове
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-06-49
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор