Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно просрочени задължения за здравноосигурителни вноски на лица по чл.40 а от Закона за здравното осигуряване
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-06-50
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 29/01/2013
Дата на връчване на писмен отговор 01/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор