Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно животновъден обект, регистриран в Регионалната ветеринарномедицинска служба - Костинброд, находящ се в обл. Софийска, с. Луково, общ. Своге
Дата 16/01/2013
Входящ номер 354-06-58
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 18/03/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор