Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно изготвяне на оценки на поземлени имоти в горски територии
Дата 24/01/2013
Входящ номер 354-06-91
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 06/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 08/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор