Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно писмо на МРРБ с изх. № 99-00-2-10/03.01.2013 г
Дата 24/01/2013
Входящ номер 354-06-94
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/02/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 07/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 08/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор