Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно запазването на биоразнообразието по поречието на р. Искър и контрола върху изграждането, и функционирането на ВЕЦ по реката
Дата 30/01/2013
Входящ номер 354-06-108
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 01/02/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор