Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мониторинг на факторите на жизнената среда и на дейностите със значение за здравето на населението в района на с. Яна и с. Долни Богоров, Софийска област
Дата 31/01/2013
Входящ номер 354-06-128
Адресат Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/02/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 08/02/2013
Дата на връчване на писмен отговор 08/02/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор