Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мерки по отношение на цените на лекарствените продукти
Дата 04/06/2013
Входящ номер 354-06-20
Адресат Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор