Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно политиката на Министерството на образованието и науката за управление и развитие на държавната собственост - студентски столове и общежития и бази за ученически отдих, резултатите до момента и вижданията за бъдеще
Дата 26/06/2013
Входящ номер 354-06-76
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/06/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/07/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор