Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно издаване на дубликати на удостоверения за признаване образованието на гръцки студенти
Дата 26/06/2013
Входящ номер 354-06-80
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/07/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 01/07/2013
Дата на връчване на писмен отговор 05/07/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор