Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно годишните доклади за състоянието и резултатите от дейността на търговските дружества с държавно участие в капитала, предоставящи ВиК - услуги за 2010 г., 2011 г. и 2012 г
Дата 02/07/2013
Входящ номер 354-06-90
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/07/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 10/07/2013
Дата на връчване на писмен отговор 12/07/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор