Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно предприемане на спешни мерки и действия относно унищожаването на над 2600 тона от опасното отровно вещество "ТРИХЛОРЕТАН", съхранявано на неохранявана територия в необезопасени резервоари в гр. Девня, Промишлена зона - юг, и за обезопасяване и осигуряване на охрана на резервоара, в който се съхранява опасното вещество
Дата 04/07/2013
Входящ номер 354-06-105
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/07/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 12/07/2013
Дата на връчване на писмен отговор 12/07/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор