Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно текущ статус и график за "Изпълнение на фаза ІІ на проект "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община" - Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF-гориво", съфинансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Дата 17/07/2013
Входящ номер 354-06-152
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор