Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно невключване на производители на картофи от област Сливен и други области в обхвата на предоставената държавна помощ, съгласно Регламент /ЕО/ № 1535/2007, на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. производители на картофи през 2013 г
Дата 04/09/2013
Входящ номер 354-06-195
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 11/09/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 17/09/2013
Дата на връчване на писмен отговор 20/09/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор