Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно реализиране на проект № 152 от 24.01.2012 г. "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ - Казанлък" към Национална схема за зелени инвестиции, и договор (рег. № НСЗИ 0029/17.07.2012 г.), сключен между община Казанлък и Националния доверителен екофонд (НДЕФ)
Дата 05/09/2013
Входящ номер 354-06-205
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 12/09/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 12/09/2013
Дата на връчване на писмен отговор 13/09/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор