Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно строеж на сгради за бежанци
Дата 02/10/2013
Входящ номер 354-06-316
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор