Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно националната приоритетна рамка за действие за защитените зони от мрежата Натура 2000
Дата 09/10/2013
Входящ номер 354-06-340
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 17/10/2013
Дата на връчване на писмен отговор 18/10/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор