Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно постъпили сигнали за нередности в дейността на Държавно горско стопанство - Силистра
Дата 10/10/2013
Входящ номер 354-06-344
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор