Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно достъп до класифицирана информация на председателя на Комисията за финансов надзор
Дата 11/10/2013
Входящ номер 354-06-349
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор