Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно материали в българските средства за масова информация, коментиращи назначаването и действията на висшия ръководен състав на служба "Военна информация" /СВИ/
Дата 15/10/2013
Входящ номер 354-06-353
Адресат Ангел Найденов, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/10/2013
Дата на отговор Отговорено в зала на 20/12/2013
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор