Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно финансовото състояние на Предприятието за финансиране на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и финансиране на проекти със срадства от него, в периода юли 2009 г. - май 2013 г
Дата 18/10/2013
Входящ номер 354-06-385
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/10/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 28/10/2013
Дата на връчване на писмен отговор 29/10/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор