Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно координацията между Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и Спешната медицинска помощ
Дата 22/01/2014
Входящ номер 454-06-38
Адресат Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 06/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 06/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор